.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Kontakt
Kontakt

Falls Sie sich für das Angebot an Dienstleistungen von Wellness Hotel Diplomat**** in einer herrlichen Gegend von Rajecke Teplice interessieren, können Sie mit uns Kontakt per Telefon oder E-Mail aufnehmen:

Adresse:

Wellness Hotel Diplomat****
Ul. 1. Mája 14/460
013 13 Rajecké Teplice
Slovensko

Wichtige Kontaktangaben:

Empfangsbereich: +421 (0) 41 5555 333, e-mail: recepcia@hoteldiplomat.sk

Wellness: +421 (0) 41 5555 355, e-mail: wellness@hoteldiplomat.sk

GPS-Koordinaten:

49.1282477,18.687675

Rechnungsangaben:

SADEYA a.s.,
1. Mája 14/460

013 13 Rajecké Teplice,
IČO: 44 934 971
IČ DPH: SK2022878484
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10698/L

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov