.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Contact
Contact

If you are interested in the wide variety of services of Wellness Hotel Diplomat**** situated in the beautiful surroundings of Rajecké Teplice town, please call us or write an email for more information.

Address:

Wellness Hotel Diplomat****
Ul. 1. Mája 14/460
013 13 Rajecké Teplice
Slovensko

Important Contact Details:

Reception desk: +421 (0) 41 5555 333, e-mail: recepcia@hoteldiplomat.sk

Wellness centre: +421 (0) 41 5555 355, e-mail: wellness@hoteldiplomat.sk

GPS coordinates:

49.1282477,18.687675

Invoice Details:

SADEYA a.s.,
1. Mája 14/460

013 13 Rajecké Teplice,
IČO/IN: 44 934 971
VATIN: SK2022878484
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10698/L

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov