.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Kurzy plávania pre vašich najmenších

Kurzy plávania pre vašich najmenších

Plávanie detí má pozitívny vplyv na ich zdravý vývoj a imunitu. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať kurz plávania pre deti v predškolskom veku s inštruktorom Tomášom Stránským.

Ako ste sa dodetské plávanie blogstali k plávaniu detí?

Som absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu, kde som získal licenciu trénera plávania pre dospelých, deti v predškolskom veku a zdravotne oslabených. Po ukončení školy som začal pracovať pre súkromné detské plavecké centrum, kde som mohol uplatniť svoje vedomosti a skúsenosti.

V čom spočíva plávanie detí?

Plávanie detí ani nie je o plávaní v pravom zmysle slova. Je predovšetkým o radosti z pohybu. Dieťa sa hravou formou naučí dýchať do vody a získa orientáciu vo vode. Pády, skoky, plávanie s pomôckami je tiež náplňou kurzu. Výučba detí predstavuje proces vyžadujúci si trpezlivosť a individuálny prístup. Kurz je určený pre deti od 3 do 6 rokov.

Čo dieťa plávaním môže získať?       

Predovšetkým viac pohybu, ktorý je pre zdravý vývoj dieťaťa dôležitý. Plávanie podporuje rast, fyzickú zdatnosť a rozvíja orientačnú schopnosť. Pozitívne vplýva aj ako prevencia pred rôznymi ochoreniami.

Existujú prekážky, ktoré by bránili dieťaťu zúčastniť sa kurzu?

Plávanie najmenších kladie vysoké nároky na osobnú hygienu, bezpečnosť, čistotu prostredia a zodpovednosť rodičov k vzťahu k vlastným deťom. Lekcie plávania nie sú zo zdravotného hľadiska vhodné pre deti s akútnymi, infekčnými ochoreniami, či kožnými problémami.

Napíšte komentár

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov