.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Architektúra Rajeckých Teplíc cestou časom

Architektúra Rajeckých Teplíc cestou časom

Tak ako môžeme vnímať zmenu času v prírode, beh dejín sa podpísal aj na vzhľade našich sídel. Tie boli ovplyvnené nielen kultúrnou vyspelosťou spoločnosti v danom čase ale aj jedinečnosťou prírodných podmienok regiónu.

Napríklad výskyt teplých prameňov sa podstatne podpísal aj pod vznik a architektonický vývoj kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Od nepamäti sa toto miesto rozvíjalo ako kúpeľná osada – palatín J. Thurzo tu dal už koncom 15. storočia postaviť panský dom a zrubený bazén, kde sa stretávali najvýznamnejší preláti a oligarchovia.

Po jeho smrti došlo síce k postupnému úpadku kúpeľov, ale po necelých 400 rokov ich rozkvet vyústil do éry „zlatého veku“ na prelome 19. a 20. storočia. V tomto období boli vybudované prekrásne kúpeľné vily v štýle secesie. O ich výstavbu a celkové povznesenie kúpeľov sa zaslúžili právnik Dr. Smialovský či lekár Dr. Flamm, ako aj žilinskí podnikatelia, ktorí sa tu chodili rekreovať.

V medzivojnovom období došlo k výraznému nárastu počtu rekreantov a tak drevené vily s nedostatočnou kapacitou ustúpili novým, moderne vybaveným, kúpeľným domom. Pod záštitou bohatej Revíznej bratskej pokladnice z Ostravy vznikol liečebný dom Baník či kúpeľný dom a neskôr moderné hotely Veľká Fatra a Malá Fatra postavené Národnou bankou Bratislava. Vyznačovali sa čistým funkcionalistickým štýlom a krásnou parkovou úpravou navrhnutou J. Červinkom. V posledných rokoch dochádza opäť k výraznej premene kúpeľov, mnohé budovy sú opätovne prestavované a vznikajú nové objekty, aby splnili potreby a očakávania moderného človeka.

 

Napíšte komentár

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov