.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Ekologický marketing vlastnou cestou

Ekologický marketing vlastnou cestou

V súčasnej dobe sú odpady veľkou témou a mala by sa im venovať veľká pozornosť. Aj my sme sa preto rozhodli, že začneme pracovať efektívnejšie s odpadmi, ktoré nám denno-denne vznikajú.

Prvým krokom ako začať, bolo nájsť spôsob, akým by sme si dokázali odpady spracovávať sami. A tak sme sa rozhodli pre zakúpenie kompostéra na rastlinný odpad. Takýto kompostér dokáže uskladniť a spracovávať širokú škálu rastlinného odpadu ako je napríklad odpad z kuchyne po čisteni ovocia a zeleniny, odpad z reštaurácie z kávy, odpad z okolia hotela ako napadané lístie či pokosená tráva, ktorých máme naozaj dostatok.

V konečnom dôsledku to znamená, že zavedením kompostéra sme výrazne znížili náročnosť uskladnenia odpadov, keďže takýmto separovaním všetko sústredíme na jednom mieste. Ba čo viac, ešte aj vyťažíme maximum v podobe kompostu, hnojiva pre naše rastlinky.

Je skvelé vytvárať niečo, z čoho neskôr vznikne ďalší úžitok. Fantastickým krokom k budovaniu ekologického marketingu prispieva aj fakt, že kompostér je vyrobený z EKO plastu

Ďalšou cestou je obstaranie separovacieho kontajnera na sklo z EKO plastu. Takto chceme postupne separovať a oddeľovať od seba skupiny materiálov, ktoré k sebe nepatria ešte skôr, ako od nás odidu do zberných dvorov. Naša veľká výzva do budúcna je separovanie plastov. Nie len separovanie a práca s odpadom je však dôležitá Dôležitým sa ukazuje už moment pri rozhodovaní o tom, čo zakúpiť a v akom obale.

Zníženie príjmu takéhoto materiálu automaticky vedie k zníženiu odpadu. Preto verím, že keď každý časom pristúpi k ekologickému mysleniu a rozhodnutiu separovať, priloží tak ruku k dielu o čistotu našej planéty. Veď na nej žijeme, zaslúži si to.

Napíšte komentár

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov