.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Viete, aké sú zvyky na Štedrý deň v rôznych kútoch Slovenska?

Viete, aké sú zvyky na Štedrý deň v rôznych kútoch Slovenska?

Štedrý deň je posledným dňom príprav na vianočné sviatky, ktorých tajomnosť sprevádza celý vianočný čas. Štedrý deň je jeden z najkrajších dní v roku, na ktorý sa tešia všetci bez rozdielu veku. Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi blízkymi pri jednom stole.

Vianoce sa začínajú sláviť na Štedrý deň 24. decembra. Na východnom a čiastočne aj strednom Slovensku sa tento deň nazýva „vilija“ alebo „vigílija“, čo znamená „predvečer sviatku“. Naši predkovia poznali aj názov „Kračún“ čiže krátky deň a pripisovali mu veľký kresťanský význam i zvláštnu moc, a preto sa v tento deň dodržiavalo množstvo zvykov a magických úkonov, ktoré mali zaistiť predovšetkým bohatú úrodu, dobrú úžitkovosť domácich zvierat a tiež zdravie a šťastie rodiny.

Štedrý deň, resp. večer je u nás známy od 14. storočia a je spojený najmä s obdarovávaním. Bol však aj pôstnym dňom, počas ktorého sa jedlo málo a výlučne bezmäsité pokrmy. Väčšinou sa nesmelo nič jesť z jedál určených na večeru. Malým deťom sa sľubovalo, že ak vydržia do večera nejesť, uvidia na stene zlatú krokvu, koníka, koč či prasiatko. Samozrejme, že namiesto „zlatúšikov“ videli iba odraz zrkadla, ktorým niekto z dospelých šikovne manévroval proti svetlu. Pri vianočných zvykoch sa veľmi často požadoval úplný pôst až do chvíle, keď sa ukázala na oblohe prvá hviezda. To bol signál, že rodina už môže zasadnúť k štedrovečernej hostine.

Podľa tradície sa malo na stole objaviť „devätoro jedál“ zo všetkého, čo sa počas roka urodilo. Viacerým jedlám sa prisudzoval magický význam a na stole nesmel chýbať chlieb, vianočka, cesnak a cibuľa. Súčasťou večere boli i čerstvé jablká a orechy. Štedrý deň, rovnako ako Božie narodenie (25. 12.) a Nový rok, boli považované za začiatok novej etapy života.

Vianočné zvyky na západnom Slovensku

Na západnom Slovensku sa pod obrus vianočného stola dáva šupina z kapra, ktorá symbolizuje dostatok financií počas nasledujúceho roka.Počas štedrej večere je v mnohých rodinách zapálená svieca, ktorá je symbolom Vianoc. V kresťansky založených rodinách chodia členovia rodiny do kostola pre betlehemské svetlo. Najznámejším zvykom je ale rozkrajovanie jabĺčka.Ak má pekný hviezdičkový tvar jaderníka, znamená to, že bude dobrý rok a všetci budú počas neho zdraví.

Vianočné zvyky na strednom Slovensku sú najrozmanitejšie

Na strednom Slovensku sa v niektorých rodinách večeria iba pri svetle sviečok. Na Kysuciach sa ale necháva zažaté svetlo vo všetkých miestnostiach v dome. Aj na strednom Slovensku sa rozkrajuje jablko. Zaujímavým zvykom je fúkanie do sviečky. Ak dym z nej stúp rovno do hora,bude daný človek celý rok zdravý. Ak ale dym stúpa krivo alebo do boku, možno sa obávať zdravotných problémov. Aj v tento časti Slovenska sa dávajú peniaze pod obrus ale je tu tiež zvyk, že do umývadla sa napustí voda a na spodok sa dajú mince. Je to znak toho, aby rodina počas budúceho roka nemala finančné problémy.

Špecifickými tradíciami je známa aj Orava, kde sa robia misy, v ktorých je zelenina, klobása, šunka, syr a k tomu sa pridajú peniaze. Tento zvyk sa robí preto, aby sa rodine darilo aj v nasledujúcom roku a zároveň je to aj poďakovanie za uplynulý rok.

Na východnom Slovensku je najviac tradícií

Asi najbohatšie na tradície a zvyky je východné Slovensko.Niektoré rodiny večerajú iba pri svetle sviečky a snažia sa pri štedrovečernom stole sedieť čo najdlhšie, aby si túto jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru, ktorá sa opakuje iba raz do roka. Počas večere sa nesmie od stola odísť. V tomto kraji sa sviečka necháva v strede stola aj počas nasledujúcich dvoch dní. Na stole sa nachádza aj tanier navyše, ktorý je pripravený pre tých, ktorý sa večere nemohli zúčastniť. Skutočne netradičným zvykom, ktorý nepraktizuje veľa rodín na Slovensku je, že pred večerou sa každému členovi z rodiny priviažu nohy o stôl a má to symbolizovať súdržnosť rodiny.

Aké vianočné zvyky a tradície dodržiavate vy? Klasické Vianoce plné tradícií zažijete aj vo Wellness Hoteli Diplomat počas Vianočného pobytu. 

Napíšte komentár

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov