.1. Mája 14/460,013 13 Rajecké Teplice, Slovakia
+421 41 5555 333
recepcia@hoteldiplomat.sk
Tradičné remeslá – rezbárstvo v Rajeckej doline a Slovenský Betlehem

Tradičné remeslá – rezbárstvo v Rajeckej doline a Slovenský Betlehem

Tradičné remeslá neoddeliteľne patria k našej kultúre a histórii. Jedným z nich je aj rezbárstvo, ktoré sa spočiatku vyvíjalo iba ako doplnkové remeslo medovnikárov či modrotlačiarov. Postupne sa remeslo špecializovalo, osamostatňovalo a naberalo na význame s rozvojom stolársko-rezbárskych dielní so zameraním na sakrálnu architektúru.

V rajeckej doline sa rezbárstvo vyvíjalo vďaka Jozefovi Brieštenskému. Táto výnimočná osobnosť sa priamo pričinila o rozvoj rezbárstva v okolí Rajca vďaka skúsenostiam z „vandrovky“ v cudzine. Po návrate z cudziny, v roku 1903 zakladá neustále sa rozrastajúcu rezbársku dielňu (neskôr pretvorenú na Rajecké rezbárske výrobné družstvo). Pre rezbárstvo získava mnoho záujemcov, medzi inými aj ďalšiu vedúcu osobnosť rajeckých rezbárov a autora Slovenského Betlehemu Jozefa Pekaru.

Po 2. sv. vojne však nastáva úpadok tradičných remesiel. V tejto dobe sú v ČSR činné dve rezbárske družstvá (jedna z prevádzok bola v Rajeckých Tepliciach vedená práve J. Pekarom).

Už v 60. rokoch dochádza k opätovnému rozvoju rezbárstva – nastupuje zvýšená vlna záujmu odberateľov o politicky motivované výjavy zo života roľníckeho ľudu, remeselníkov, stvárnenie ľudového hrdinu Juraja Jánošíka, či lovecké i krajinárske motívy. Po roku 1989, keď došlo k výrazným spoločenským zmenám, sa však ľudovoumelecké výrobné družstvo v Rajci nepodarilo udržať.

V 80. rokoch odchádza J. Pekara do dôchodku a vzniká nádherná myšlienka vytvoriť celoživotné dielo, ktoré je odkazom jedinečného rezbárskeho remesla a jeho majstra, veriaceho človeka a obdivovateľa krás vlasti. Začal sa rodiť Slovenský Betlehem a po 15 rokoch usilovnej mravenčej práce bol umiestnený v Dome Božieho milosrdenstva v Rajeckej Lesnej. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti. Jedná sa o najväčšiu drevorezbu svojho druhu, spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica pohybuje.

Napíšte komentár

x

I agree that Wellness Hotel Diplomat has collected and used my email to send information.

Súhlasím s tým, aby Wellness Hotel Diplomat, zhromažďoval a používal môj e-mail, aby mi mohol posielať informácie.

I accept / Súhlasím I decline / Nesúhlasím Privacy Center / Centrum ochrany osobných údajov Privacy Settings /Nastavenia ochrany osobných údajov