Rezervácia on-line

Garancia najlepšej ceny

Platobné podmienky

Zobraziť všetky fotky
Zobraziť všetky fotky

Žiadame zaplatiť zálohu vo výške 50%, resp. 100% z celkovej ceny pobytu formou zálohovej faktúry. Pre vystavenie zálohovej faktúry žiadame uviesť fakturačnú adresu a údaje. Následne po zaslaní fakturačných údajov vystavenú zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Zálohová faktúra je splatná najneskôr 7 dní od vystavenia zálohovej faktúry.

Detail ku bankovému prevodu:

číslo účtu:4009089038/7500
názov banky:Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:SK5275000000004009089038
SWIFT:CEKOSKBX